Sản xuất bim bim
  • Dây chuyền sản suất bim bim

    序号 Tên sản phẩm Kích thước(mm) Công suất (kw) Sản lượng(kg/h) ảnh 1 Trộn bôt 1200×650×1100 3 200 2 Vít cấp liệu 2400×400×2000 0.5 Max.500 3 DZ65-II Máy đùn 2 vít 3500×1000×1950 45 150-200 4 Máy bơm nhân 1100×600×1800 3 0-1.2 M/h 5 Máy cắt định hình 1200×700×1300 1.5 120-160 6 Băng tải 2400×600×2200 0.37 300 7 Máy sấy 5 tầng 5000×1350×2200 48 150-200 8 ZST-600máy trộn gia vị (bao gồm băng tải thân máy phun dầu 、 4500×900×2200 3.5 120-180 备注 GÍA CẢ DÂY CHUYỀN ĐỒNG BỘ 000.000 Chưa bao gồm hệ thống dây điện đấu nồi đến thiết bị Bao gồm vận chuyển và lắp đặt Không bao gồm công nghệ sản phẩm Thời gian đặt hàng 40 ngày Thời gian lắp đặt chạy thử 1 tuần