Máy làm kem tươi , kem ốc quế
  • Máy rửa bát

    máy rửa bát dùng cho nhà hàng khách sạn có các loại công suất khác nhau để tạo thuận lợi cho công việc , và vệ sinh đạt tiêu chuẩn thiết bi này đã đáp ứng yêu cầu của thị trường